Vešeraj

Valjci za peglanje:
valjci za peglanje

IMESA FI 1000/25;1250/25;1500/25;1500/33;1750/33;1750/33 VALJAK ZA PEGLANJE

IMESA FI 1000/25;1250/25;1500/25;1500/33;1750/33;1750/33 VALJAK ZA PEGLANJE

Tehničke karakteristike IMESA FI 1000/25;1250/25;1500/25;1500/33;1750/33;1750/33

Tehničke karakteristike IMESA FI 1000/25;1250/25;1500/25;1500/33;1750/33;1750/33

 • Veš se ubacuje i izbacuje sa prednje strane, tako da valjak može da se montira uza zid;
 • Presvlaka valjka je izrađena od čelične vune, mekog pamučnog umetka i krajnje obloge od pamuka (na zahtev krajnja obloga može biti napravljena od NOMEX-a, materijala koji je otporan na visoke temperature);
 • Bezbednosna poluga za ruke;
 • Taster za stopiranje u hitnim slučajevima;
 • Antipanik poluga na prednjoj strani valjka koja odmah oslobađa sanduk u slučaju nestanka struje ili nekog hitnog slučaja (IMESIN patent);
 • Pedala za startovanje valjka;
 • Ujednačen pritisak sanduka čitavom dužinom valjka (IMESIN patent);
 • Konstantan pritisak sanduka tokom čitavog procesa peglanja (IMESIN patent);
 • Nov mikroprocesor IM7: lak i jednostavan za upotrebu, omogućava kreiranje, označavanje i memorisanje do 30 programa peglanja. Informacije vezane za rad valjka prikazane su na velikom displeju;
 • Elektronička kontrola temperature i brzine peglanja;
 • Automatska kompenzacije brzine peglanja u funkciji temperature peglanja: kada se temperatura sanduka smanji usled vlage veša, brzina peglanja se automatski i proporcionalno smanjuje kako bi bio obezbeđen optimalan miks ova dva parametra i najbolji kvalitet peglanja;
 • Elektronička kontrola pritiska peglanja: korisnik može da fiksira optimalan pritisak peglanja za svaku vrstu tkanine (IMESIN patent);
 • Podesiv ulazni sto;
 • Usisavanje vazduha (opciono).

 

MODEL FI 1000/25 FI 1250/25 FI 1500/25 FI 1500/33 FI 1750/33 FI 2000/33
Dužina valjka (mm): 1000 1250 1500 1500 1750 2000
Prečnik valjka (mm): 250 250 250 330 330 330
Kapacitet (kg/h): 25 30 35 40 50 60
Brzina peglanja (mt/min): 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
Zagrevanje Elektricno Elektricno Elektricno Elektricno Elektricno Elektricno
Snaga: 4,7 Kw 5,6 Kw 7,9 Kw 7,9 Kw 10,9 Kw 13,9 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm): 1513x716 x1071 1763x719 x1072 2013x719 x1072 2013x719 x1142 2263x719 x1142 2513x719 x1142
Neto težina (kg): 141 158 172 178 195 211
Dimenzije ambalaže (mm): 1512x720 x1100 1762x720 x1100 2012x720 x1100 2012x720 x1100 2263x720 x1150 2513x720 x1150
Bruto težina (kg): 168 188 205 215 232 249

IMESA MCA 150/180/210

IMESA MCA 150/180/210

Tehničke karakteristike IMESA MCA 150/180/210

Tehničke karakteristike IMESA MCA 150/180/210

 • Prednje punjenje i pražnjenje veša, tako da valjak može da se instalira nasuprot zidu;
 • Kaiševi za ubacivanje veša i peglanje od NOMEX-a, tkanine koja je otporna na visoke temperature;
 • Poluga za bezbednost ruku;
 • Dva tastera za stopiranje u hitnim slučajevima, svaki na po jednoj strani, kako bi se valjak odmah zaustavio ukoliko je potrebno;
 • Nov mikroprocesor IM7, jednostavan za korišćenje, omogućava kreiranje, označavanje i čuvanje do 30 programa peglanja. Informacije vezane za operacije u toku i rad valjka pojavljuju se na velikom displeju;
 • Elektronička kontrola temperature i brzine peglanja;
 • Automatska kompenzacija brzine peglanja u funkciji temperature peglanja: kada se temperatura komore smanji zbog vlažnog veša, brzina peglanja se automatski i proporcionalno smanjuje kako bi bio obezbeđen optimalan miks dva parametra i kako bi se postigao najbolji rezultat peglanja;
 • Veliki plato za stavljanje veša koji treba da se ubaci u valjak za peglanje;
 • Veliki plato za skupljanje ispeglanog veša.

 

MODEL MCA 150 E
MCA 180 E
MCA 210 E
MCA 150 G
MCA 180 G
MCA 210 G
Dužina valjka (mm): 1504 1880 2068 1504 1880 2068
Prečnik valjka (mm): 330 330 330 330 330 330
Kapacitet (kg/h): 34 4 46 34 4 46
Brzina peglanja (mt/min): 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6
Zagrevanje Elektricno Elektricno Elektricno Gasno Gasno Gasno
Snaga: 20,7 Kw 25,2 Kw 25,2 Kw 22 Kw 24,6 Kw 26 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm):

2134x598

x1072

2514x598

x1072

2704x598

x1072

2134x598

x1072

2514x598

x1072

2704x598

x1072

Neto težina (kg): 447 488 542 447 488 542
Dimenzije ambalaže (mm):

2230x710

x1270

2610x710

x1270

2800x710

x1270

2230x710

x1270

2610x710

x1270

2800x710

x1270

Bruto težina (kg): 474 520 580 474 520 580

 

IMESA MCM 2500/2800/3200

IMESA MCM 2500/2800/3200

Tehničke karakteristike IMESA MCM 2500/2800/3200

Tehničke karakteristike IMESA MCM 2500/2800/3200

 • Veš se ubacuje i izbacuje sa prednje strane, tako da valjak može da se montira uza zid;
 • Kaiševi za ubacivanje i peglanje veša izrađeni od NOMEX-a, materijala otpornog na visoke temperature;
 • Bezbednosna poluga za ruke;
 • Dva tastera za stopiranje u hitnim slučajevima, po jedan sa svake strane valjka, koji odmah zaustavljaju mašinu u slučaju potrebe;
 • Nov mikroprocesor IM7: lak i jednostavan za upotrebu, omogućava kreiranje, označavanje i memorisanje do 30 programa peglanja. Informacije vezane za rad valjka prikazane su na velikom displeju;
 • Elektronička kontrola temperature i brzine peglanja;
 • Automatska kompenzacije brzine peglanja u funkciji temperature peglanja: kada se temperatura sanduka smanji usled vlage veša, brzina peglanja se automatski i proporcionalno smanjuje kako bi bio obezbeđen optimalan miks ova dva parametra i najbolji kvalitet peglanja;
 • Veliki deo za stavljanje veša koji treba ubaciti u valjak. Veliki deo za skupljanje ispeglanog veša.

 

MODEL MCM 2500 E
MCM 2800 E
MCM 3200 E
MCM 2500 G/V
MCM 2800 G/V
MCM 3200 G/V
Dužina valjka (mm): 2508 2717 3135 2508 2717 3135
Prečnik valjka (mm): 502 502 502 502 502 502
Kapacitet (kg/h): 62 68 80 62 68 80
Brzina peglanja (mt/min): 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9
Zagrevanje Elektricno Elektricno Elektricno Gasno / Direktna para
Gasno / Direktna para
Gasno / Direktna para
Snaga: 48,6 Kw 52,2 Kw 61,2 Kw 53 / 100 Kw 57 / 110 Kw 68 / 125 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm):

3400x1026

x1678

3610x1026

x1678

4027x1026

x1678

3400x1026

x1678

3610x1026

x1678

4027x1026

x1678

Neto težina (kg): 1163 1268 1373 1163 1268 1373
Dimenzije ambalaže (mm):

3413x1100

x1868

3622x1100

x1868

4040x1100

x1868

3413x1100

x1868

3622x1100

x1868

4040x1100

x1868

Bruto težina (kg): 1263 1378 1493 1263 1378 1493

 

IMESA MCM 2500FE/2800FE/3200FE

IMESA MCM 2500FE/2800FE/3200FE

Tehničke karakteristike IIMESA MCM 2500FE/2800FE/3200FE

Tehničke karakteristike IIMESA MCM 2500FE/2800FE/3200FE

 • Frontalno ubacivanje veša;
 • Mogućnost biranja u svakom trenutku strane na koju će da izlazi ispeglan veš. Po potrebi mašina postaje „prolazna“ oprema;
 • Kaiševi za ubacivanje i peglanje veša izrađeni od NOMEX-a, materijala otpornog na visoke temperature;
 • Bezbednosna poluga za ruke;
 • Dva tastera za stopiranje u hitnim slučajevima, po jedan sa svake strane valjka, koji odmah zaustavljaju mašinu u slučaju potrebe;
 • PLC kontrola, laka i jednostavna, predstavlja sistem koji omogućava kreiranje, označavanje i memorisanje do 128 programa peglanja. PLC je opremljen ogromnim ekranom osetljivim na dodir koji omogućava upravljanje glavnim funkcijama, npr. kontrolisanje temperature i brzine peglanja, konfiguraciju presavijanja, izbor strane za izlaz veša;
 • Automatska kompenzacije brzine peglanja u funkciji temperature peglanja: kada se temperatura sanduka smanji usled vlage veša, brzina peglanja se automatski i proporcionalno smanjuje kako bi bio obezbeđen optimalan miks ova dva parametra i najbolji kvalitet peglanja;
 • Mogućnost rada čitavom dužinom valjka ili na dve nezavisne linije;
 • Veliki deo za stavljanje veša koji treba ubaciti u valjak;
 • Dva dela (prednji i zadnji) za skupljanje ispeglanog veša. Kada se ne koriste, mogu da se pritisnu uz mašinu kako bi se sklonili.

 

 

MODEL MCM 2500FE E
MCM2800FE E
MCM3200FE E
MCM2500FE G/V
MCM2800FE G/V
MCM3200FE G/V
Dužina valjka (mm): 2508 2717 3135 2508 2717 3135
Prečnik valjka (mm): 502 502 502 502 502 502
Kapacitet (kg/h): 62 68 80 62 68 80
Brzina peglanja (mt/min): 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9
Zagrevanje Elektricno Elektricno Elektricno Gasno / Direktna para
Gasno / Direktna para
Gasno / Direktna para
Snaga: 48,6 Kw 52,2 Kw 61,2 Kw 53 / 100 Kw 57 / 110 Kw 68 / 125 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm):

3400x1026

x1678

3610x1026

x1678

4027x1026

x1678

3400x1026

x1678

3610x1026

x1678

4027x1026

x1678

Neto težina (kg): 1163 1268 1373 1163 1268 1373
Dimenzije ambalaže (mm):

3413x1100

x1868

3622x1100

x1868

4040x1100

x1868

3413x1100

x1868

3622x1100

x1868

4040x1100

x1868

Bruto težina (kg): 1263 1378 1493 1263 1378 1493

 

IMESA 2500RE/2800RE/3200RE

IMESA 2500RE/2800RE/3200RE

Tehničke karakteristike IMESA 2500RE/2800RE/3200RE

Tehničke karakteristike IMESA 2500RE/2800RE/3200RE

 • Frontalno ubacivanje veša;
 • Mogućnost biranja u svakom trenutku strane na koju će da izlazi ispeglan veš. Po potrebi mašina postaje „prolazna“ oprema;
 • Kaiševi za ubacivanje i peglanje veša izrađeni od NOMEX-a, materijala otpornog na visoke temperature;
 • Bezbednosna poluga za ruke;
 • Dva tastera za stopiranje u hitnim slučajevima, po jedan sa svake strane valjka, koji odmah zaustavljaju mašinu u slučaju potrebe;
 • Nov mikroprocesor IM7: lak i jednostavan za upotrebu, omogućava kreiranje, označavanje i memorisanje do 30 programa peglanja. Informacije vezane za rad valjka su prikazane na velikom displeju;
 • Elektronička kontrola temperature i brzine peglanja;
 • Automatska kompenzacije brzine peglanja u funkciji temperature peglanja: kada se temperatura sanduka smanji usled vlage veša, brzina peglanja se automatski i proporcionalno smanjuje kako bi bio obezbeđen optimalan miks ova dva parametra i najbolji kvalitet peglanja;
 • Veliki deo za stavljanje veša koji treba ubaciti u valjak;
 • Dva dela (prednji i zadnji) za skupljanje ispeglanog veša. Kada se ne koriste, mogu da se pritisnu uz mašinu kako bi se sklonili.

 

 

MODEL MCM 2500RE E
MCM2800RE E
MCM3200RE E
MCM2500RE G/V
MCM2800RE G/V
MCM3200RE G/V
Dužina valjka (mm): 2508 2717 3135 2508 2717 3135
Prečnik valjka (mm): 502 502 502 502 502 502
Kapacitet (kg/h): 62 68 80 62 68 80
Brzina peglanja (mt/min): 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 9
Zagrevanje Elektricno Elektricno Elektricno Gasno / Direktna para
Gasno / Direktna para
Gasno / Direktna para
Snaga: 48,6 Kw 52,2 Kw 61,2 Kw 53 / 100 Kw 57 / 110 Kw 68 / 125 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm):

3400x1026

x1678

3610x1026

x1678

4027x1026

x1678

3400x1026

x1678

3610x1026

x1678

4027x1026

x1678

Neto težina (kg): 1163 1268 1373 1163 1268 1373
Dimenzije ambalaže (mm):

3413x1100

x1868

3622x1100

x1868

4040x1100

x1868

3413x1100

x1868

3622x1100

x1868

4040x1100

x1868

Bruto težina (kg): 1263 1378 1493 1263 1378 1493