Vešeraj

Mašine za pranje veša:
niska centrifuga

IMESA RC8 / RC11 / RC14 / RC18 / RC23 / RC30 NISKA CENTRIFUGA

IMESA RC8 / RC11 / RC14 / RC18 / RC23 / RC30 NISKA CENTRIFUGA

 

 • Prednji, gornji i bočni paneli u potpunosti izrađeni od INOX čelika AISI 304;
 • Posuda i korpa od INOX čelika AISI 304;
 • Fiksiranje na tlo pomoću standardne opreme priložene uz mašinu;
 • Uravnoteženo punjenje vodom: mašina je opremljena jednim ulazom za toplu i jednim ulazom za hladnu vodu. Prilikom startovanja mašina naizmenično puni hladnu i toplu vodu kako bi na brz i precizan način dostigla željenu temperaturu pranja;
 • Mašina poseduje elektronički tajmer IM9 sa šest fiksnih programa koji se mogu selektovati jednostavnim pritiskom na jedan od šest tastera;
 • Tokom izvršavanja programa ciklus koji je u toku biva označen svetlosnom diodom na tastaturi;
 • Tokom izvršavanja programa tri svetlosne diode u centru tastature označavaju koji tip deterdženta se upravo koristi;
 • Taster za ubrzavanje omogućava brzo premotavanje unutar ciklusa u toku, ili preskakanje kompletnog ciklusa programa i stavljanje mašine u stand-by modalitet;
 • Taster „Cool down“ omogućava hlađenje pre pražnjenja mašine, izbegavajući, na taj način, termički šok veša;
 • Centrifuga može biti isključena bilo pre startovanja programa, bilo tokom izvršavanja samog programa, jednostavnim pritiskom na taster „NO SPIN“ na tastaturi;
 • Funkcija samodijagnostikovanja sa obaveštavanjem na displeju o eventualnim nepravilnostima.

IMESA RC8 / RC11 / RC14 / RC18 / RC23 / RC30 ELEKTRIČNO ZAGREVANJE

IMESA RC8 / RC11 / RC14 / RC18 / RC23 / RC30 ELEKTRIČNO ZAGREVANJE

 

MODEL RC 8 E RC 11 E RC 14 E RC 18 E RC 23 E RC 30 E
Kapacitet punjenja (evropski odnos 1:10): 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 23 kg 30 kg
Zagrevanje: Električno Električno Električno Električno Električno Električno
Zapremina bubnja (lit): 81 105 140 180 215 318
Prečnik vrata (mm): 282 282 380 380 380 400
G faktor: 85 85 86 86 86 100
Snaga: 7,5 Kw 10,5 Kw 11 Kw 14, Kw 17 Kw 28 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm): 720x850x1039 720x958x1039 880x934x1344 880x1039x1470 880x1129x1344 880x1129x1344
Neto težina (kg): 168 182 266 277 390 565
Dimenzije ambalaže (mm): 760x940x1350 760x1045x1350

1000x1150x

1640

1000x1150x

1640

1000x1150x

1640

1000x1150x

1750

Bruto težina (kg): 186 205 305 317 431 590

IMESA RC8 / RC11 / RC14 / RC18 / RC23 / RC30 ZAGREVANJE PREKO DIREKTNE PARE

IMESA RC8 / RC11 / RC14 / RC18 / RC23 / RC30 ZAGREVANJE PREKO DIREKTNE PARE

 

MODEL RC 8 VD RC 11 VD RC 14 VD RC 18 VD RC 23 VD RC 30 VD
Kapacitet punjenja (evropski odnos 1:10): 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 23 kg 30 kg
Zagrevanje: Direktna para Direktna para Direktna para Direktna para Direktna para Direktna para
Zapremina bubnja (lit): 81 105 140 180 215 318
Prečnik vrata (mm): 282 282 380 380 380 400
G faktor: 85 85 86 86 86 100
Snaga: 1,5 Kw 1,5 Kw 2 Kw 2 Kw 2 Kw 4 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm): 720x850x1039 720x958x1039 880x934x1344 880x1039x1470 880x1129x1344 880x1129x1344
Neto težina (kg): 168 182 266 277 390 565
Dimenzije ambalaže (mm): 760x940x1350 760x1045x1350

1000x1150x

1640

1000x1150x

1640

1000x1150x

1640

1000x1150x

1750

Bruto težina (kg): 186 205 305 317 431 590

IMESA RC8 / RC11 / RC14 / RC18 / RC23 / RC30 ZAGREVANJE POMOĆU TOPLE VODE

IMESA RC8 / RC11 / RC14 / RC18 / RC23 / RC30 ZAGREVANJE POMOĆU TOPLE VODE

 

MODEL RC 8 HW RC 11 HW RC 14 HW RC 18 HW RC 23 HW RC 30 HW
Kapacitet punjenja (evropski odnos 1:10): 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 23 kg 30 kg
Zagrevanje: Topla voda
Topla voda Topla voda Topla voda Topla voda Topla voda
Zapremina bubnja (lit): 81 105 140 180 215 318
Prečnik vrata (mm): 282 282 380 380 380 400
G faktor: 85 85 86 86 86 100
Snaga: 1,5 Kw 1,5 Kw 2 Kw 2 Kw 2 Kw 4 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm): 720x850x1039 720x958x1039 880x934x1344 880x1039x1470 880x1129x1344 880x1129x1344
Neto težina (kg): 168 182 266 277 390 565
Dimenzije ambalaže (mm): 760x940x1350 760x1045x1350

1000x1150x

1640

1000x1150x

1640

1000x1150x

1640

1000x1150x

1750

Bruto težina (kg): 186 205 305 317 431 590

IMESA RC40 / RC55 / RC70 / RC85 NISKA CENTRIFUGA

IMESA RC40 / RC55 / RC70 / RC85 NISKA CENTRIFUGA

 

 • Prednji, gornji i bočni paneli u potpunosti izrađeni od INOX čelika AISI 304;
 • Posuda i korpa od INOX čelika AISI 304;
 • Fiksiranje na tlo pomoću standardne opreme priložene uz mašinu;
 • Uravnoteženo punjenje vodom: mašina je opremljena jednim ulazom za toplu i jednim ulazom za hladnu vodu. Prilikom startovanja mašina naizmenično puni hladnu i toplu vodu kako bi na brz i precizan način dostigla željenu temperaturu pranja;
 • Mašina poseduje elektronički tajmer IM9 sa šest fiksnih programa koji se mogu selektovati jednostavnim pritiskom na jedan od šest tastera;
 • Tokom izvršavanja programa ciklus koji je u toku biva označen svetlosnom diodom na tastaturi;
 • Tokom izvršavanja programa tri svetlosne diode u centru tastature označavaju koji tip deterdženta se upravo koristi;
 • Taster za ubrzavanje omogućava brzo premotavanje unutar ciklusa u toku, ili preskakanje kompletnog ciklusa programa i stavljanje mašine u stand-by modalitet;
 • Taster „Cool down“ omogućava hlađenje pre pražnjenja mašine, izbegavajući, na taj način, termički šok veša;
 • Centrifuga može biti isključena bilo pre startovanja programa, bilo tokom izvršavanja samog programa, jednostavnim pritiskom na taster „NO SPIN“ na tastaturi;
 • Funkcija samodijagnostikovanja sa obaveštavanjem na displeju o eventualnim nepravilnostima.

 

IMESA RC40 / RC55 / RC70 / RC85 ELEKTRIČNO ZAGREVANJE

IMESA RC40 / RC55 / RC70 / RC85 ELEKTRIČNO ZAGREVANJE

 

MODEL RC 40 E RC 55 E RC 70 E RC 85 E
Kapacitet punjenja (evropski odnos 1:10): 40 kg 55 kg 70 kg 85 kg
Zagrevanje: Topla voda
Topla voda Topla voda Topla voda
Zapremina bubnja (lit): 395 552 699 850
Prečnik vrata (mm): 530 530 530 530
G faktor: 100 100 85 85
Snaga: 28 Kw 39 Kw 39 Kw 39 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm): 1098x1114x1438 1430x1424x1686 1560x1474x1868 1560x1482x1870
Neto težina (kg): 600 878 1100 1900
Dimenzije ambalaže (mm): 1300x1300x1880 1540x1500x2020 1700x1540x2020 1700x1650x2200
Bruto težina (kg): 630 925 1150 1960

IMESA RC40 / RC55 / RC70 / RC85 ZAGREVANJE PREKO DIREKTNE PARE

IMESA RC40 / RC55 / RC70 / RC85 ZAGREVANJE PREKO DIREKTNE PARE

 

MODEL RC 40 VD RC 55 VD RC 70 VD RC 85 VD
Kapacitet punjenja (evropski odnos 1:10): 40 kg 55 kg 70 kg 85 kg
Zagrevanje: Direktna para
Direktna para Direktna para Direktna para
Zapremina bubnja (lit): 395 552 699 850
Prečnik vrata (mm): 530 530 530 530
G faktor: 100 100 85 85
Snaga: 4 Kw 9 Kw 9 Kw 9 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm): 1098x1114x1438 1430x1424x1686 1560x1474x1868 1560x1482x1870
Neto težina (kg): 600 878 1100 1900
Dimenzije ambalaže (mm): 1300x1300x1880 1540x1500x2020 1700x1540x2020 1700x1650x2200
Bruto težina (kg): 630 925 1150 1960

IMESA RC40 / RC55 / RC70 / RC85 ZAGREVANJE POMOĆU TOPLE VODE

IMESA RC40 / RC55 / RC70 / RC85 ZAGREVANJE POMOĆU TOPLE VODE

 

MODEL RC 40 HW RC 55 HW RC 70 HW RC 85 HW
Kapacitet punjenja (evropski odnos 1:10): 40 kg 55 kg 70 kg 85 kg
Zagrevanje: Topla voda
Topla voda Topla voda Topla voda
Zapremina bubnja (lit): 395 552 699 850
Prečnik vrata (mm): 530 530 530 530
G faktor: 100 100 85 85
Snaga: 4 Kw 9 Kw 9 Kw 9 Kw
Napon: 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz 3x400V+N 50Hz
Dimenzije mašine (mm): 1098x1114x1438 1430x1424x1686 1560x1474x1868 1560x1482x1870
Neto težina (kg): 600 878 1100 1900
Dimenzije ambalaže (mm): 1300x1300x1880 1540x1500x2020 1700x1540x2020 1700x1650x2200
Bruto težina (kg): 630 925 1150 1960