Sistemi za pranje

Omekšivači vode:
omekšivači vode

SE-H

Automatski omekšivač vode sa jednom komorom,štiti mašinu od naslaga kamenca,produžava intervale održavanja i vijek trajanja.

SD-H

Automatski omekšivač vode sa dve komore,štiti mašinu od naslaga  kamenca,produžava intervale održavanja i vijek trajanja.

STAR PD

Delimična demineralizacija, odvaja jone kalcijuma i magnezijuma iz vode, štiti mašinu i sprečava mrlje soli i kamenca na delu pranja.

STAR EXTRA FD

Potpuna demineralizacija, odvaja jone kalcijuma i magnezijuma iz vode, štiti mašinu i sprečava mrlje soli i kamenca na posuđu,čašama, priboru i optimizuje efekat deterđenta.

STEAM CD

Delimična demineralizacija koja štiti uređaje od naslaga kamenca,namenjeno za konvekcijske peći,

PURE RO-I

Sa integrisanim sistemom reverzibilne osmoze mašina se savršeno uklapa ispod pulta (ukupna visina je samo 815 mm). Obezbeđuje demineralizovanu vodu,sprečava naslage kamenca unutar mašine i mrlja na posuđu.

PURE RO-S

Samostoječi sistem reverzibilne osmoze pogodan je za ugradnju pored mašine za pranje,potpuno odvaja minerale i soli iz vode. Ovo sprečava vidljive mrlje soli i kamenca na posuđu i priboru za jelo i povečava rezultate pranje.

PURE RO-C

Za josš veču efikasnost: močni eksterni sistem reverzibilne osmoze HYDROLINE PURE RO-C pruža potpuno demineralizovanu vodu za vrhunski hvalitet pranja. Nema potrebe za ručno poliranje čaša i pribora za jelo.