Sistemi za pranje

Mašine sa automatskim transportom:
TRACNE MASINE

FTNI

Tračna mašina za pranje model FTNi je na prvi pogled privlačna sa jasnim dizajnom i estetskim stilom.


Tehničke inovacije maksimiziraju ekonomičnu efikasnost i pojednostavljuju proces pranja

FTPI

Tračna mašina za pranje model FTNi je na prvi pogled privlačna sa jasnim dizajnom i estetskim stilom.


Tehničke inovacije maksimiziraju ekonomičnu efikasnost i pojednostavljuju proces pranja

FTN