Sistemi za pranje

Mašine sa automatskim transportom:
Automatski transport korpi

PROFI CS

PROFI CS

PROFI CS mašina sa automatskim transportom ima kapacitet od 80 do 120 korpi na sat.

PROFI CN

PROFI CN

PROFI CN mašina sa automatskim transportom ima kapacitet od 80 do 280 korpi na sat.

PREMAX CP

PREMAX CP

PREMAX CP mašina sa automatskim transportom ima kapacitet od 120 do 320 korpi na sat. Premium model je pametan - prepoznaje praznine u punjenju mašine i automatski prilagođava sve parametre.