Transport hrane

Rieber termoportovi:
Termoportovi

Termoport 50K/50KB zagrevana

Termoport 50K/50KB zagrevana

Kapacitet: 1xGN1/1 100mm
Kapacitet sa GN posudom: 11,7 litara

 

Termoport 100K

Termoport 100K

Kapacitet: 2xGN 2/3, 2xGN 2/3, 2xGN 1/3, 1xGN 1/3
Kapacitet sa GN posudom: 26 litara

Termoport 100K/100KB zagrevana

Termoport 100K/100KB zagrevana

Kapacitet: 1xGN1/1 200mm
Kapacitet sa GN posudom: 26 litara
 

Thermoport 500 K-UNI

Thermoport 500 K-UNI

Kapacitet sa GN posudom: 26 litre

Termoport 600K

Termoport 600K


Kapacitet: 1xGN1/1 100mm
                 1xGN1/1  65mm
Kapacitet sa GN posudom: 33 litre
 

Termoport 600KB zagrevan

Termoport 600KB zagrevan

Kapacitet: 1xGN1/1 100mm
                 1xGN1/1  65mm
Kapacitet sa GN posudom: 33 litre

Termoport 1000K

Termoport 1000K

Kapacitet: 2xGN1/1 200mm
Kapacitet sa GN posudom: 52 litre
 

Thermoport 1000 KB-UNIT Black

Thermoport 1000 KB-UNIT Black

Kapacitet sa GN posudom: 52 litre

Termoport 6000K

Termoport 6000K

Kapacitet: 4xGN1/1 200mm
Kapacitet sa GN posudom: 104 litre
 

Termoport 6000K

Termoport 6000K

Kapacitet: 4xGN1/1 200mm
Kapacitet sa GN posudom: 104 litre