Tehničke karakteristike:
Multi podešavanje Prebacuje sa 400V na 230V na licu mesta.
Kapacitet tanka 8L
Potrošnja vode 1,9 lit/korpa
Dimenzija mašine 460x590x705 mm
Dimenzija korpe 400x400 mm
Visina punjenja 315 mm
Vreme ciklusa 75/120sek i specijalni ciklus
Snaga 4,2kW
Napon: 400/50/3N (230/50/1)

Opis proizvoda:


Opis 1 (ako ga ima):

nema
nema