Kuhinjska oprema

Ostala oprema:
salamoreznice

SALAMOREZNICA Ø220

Opis proizvoda

Tehničke karakteristike:

Prečnik noža: 220 mm

Dimenzije:

420x370x340 mm

Snaga: 180W

SALAMOREZNICA Ø250

Opis proizvoda

Tehničke karakteristike:

Prečnik noža: 250 mm

Dimenzije:

440x380x350 mm

Snaga: 180W

SALAMOREZNICA Ø275

Opis proizvoda

Tehničke karakteristike:

Prečnik noža: 275 mm

Dimenzije:

470x410x390 mm

Snaga: 230W

SALAMOREZNICA Ø300

Opis proizvoda

Tehničke karakteristike:

Prečnik noža: 300 mm

Dimenzije:

500x490x410 mm

Snaga: 270W