Kuhinjska oprema

Praktika linija 900:
šporeti električni

MODULAR PK 90/40 PCES-T

MODULAR PK 90/40 PCES-T

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x250 mm
Snaga: 7 kW

MODULAR PK 90/40 PCES

MODULAR PK 90/40 PCES

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm
Snaga: 7 kW

MODULAR PK 90/40 PCES-P

MODULAR PK 90/40 PCES-P

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm
Snaga: 7 kW

MODULAR PK 90/80 PCES-T

MODULAR PK 90/80 PCES-T

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x250 mm
Snaga: 14 kW

MODULAR PK 90/80 PCES

MODULAR PK 90/80 PCES

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm
Snaga: 14 kW

MODULAR PK 90/80 PCES-P

MODULAR PK 90/80 PCES-P

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm
Snaga: 14 kW

MODULAR PK 90/80 CFES

MODULAR PK 90/80 CFES

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm
Snaga: 20 kW

MODULAR PK 90/80 CFESV

MODULAR PK 90/80 CFESV

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm
Snaga: 20 kW

MODULAR PK 90/40 PCER-T

MODULAR PK 90/40 PCER-T

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x250 mm
Snaga: 8 kW

MODULAR PK 90/40 PCER

MODULAR PK 90/40 PCER

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm
Snaga: 8 kW

MODULAR PK 90/40 PCER-P

MODULAR PK 90/40 PCER-P

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm
Snaga: 8 kW

MODULAR PK 90/80 PCER-T

MODULAR PK 90/80 PCER-T

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x250 mm
Snaga: 16 kW

MODULAR PK 90/80 PCER

MODULAR PK 90/80 PCER

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm
Snaga: 16 kW

MODULAR PK 90/80 PCER-P

MODULAR PK 90/80 PCER-P

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm
Snaga: 16 kW

MODULAR PK 90/80 CFER

MODULAR PK 90/80 CFER

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm
Snaga: 22 kW

MODULAR PK 90/80 CFERV

MODULAR PK 90/80 CFERV

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm
Snaga: 22 kW