Kuhinjska oprema

Praktika linija 700:
šporeti plinski

MODULAR PK 70/40 PCGB-T

MODULAR PK 70/40 PCGB-T

Plinski šporet sa 2 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x730x250 mm

Snaga: 9,2 kW

MODULAR PK 70/40 PCGB

MODULAR PK 70/40 PCGB

Plinski šporet sa 2 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x730x870 mm

Snaga: 9,2 kW

MODULAR PK 70/40 PCGB-P

MODULAR PK 70/40 PCGB-P

Plinski šporet sa 2 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x730x870 mm

Snaga: 9,2 kW

MODULAR PK 70/80 PCGB-T

MODULAR PK 70/80 PCGB-T

Plinski šporet sa 4 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x250 mm

Snaga: 18,4 kW

MODULAR PK 70/80 PCGB

MODULAR PK 70/80 PCGB

Plinski šporet sa 4 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x870 mm

Snaga: 18,4 kW

MODULAR PK 70/120 PCGB-T

MODULAR PK 70/120 PCGB-T

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x250 mm

Snaga: 25,8 kW

MODULAR PK 70/120 PCGB

MODULAR PK 70/120 PCGB

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 25,8 kW

MODULAR PK 70/120 PCGB-P

MODULAR PK 70/120 PCGB-P

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 25,8 kW

MODULAR PK 70/120 CFGB

MODULAR PK 70/120 CFGB

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 33,8 kW

MODULAR PK 70/120 CFGGB

MODULAR PK 70/120 CFGGB

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 35,8 kW

MODULAR PK 70/80 CFGEB

MODULAR PK 70/80 CFGEB

Plinski šporet sa 4 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x870 mm

Priključna snaga gorionika: 18,4 kW

Priključna snaga rerne: 6 kW

MODULAR PK 70/120 CFGEB

MODULAR PK 70/120 CFGEB

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 25,8 kW

MODULAR PK 70/40 PCGBI-T

MODULAR PK 70/40 PCGBI-T

Plinski šporet sa 2 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x730x250 mm

Snaga: 9,2 kW

MODULAR PK 70/40 PCGBI-P

MODULAR PK 70/40 PCGBI-P

Plinski šporet sa 2 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x730x870 mm

Snaga: 9,2 kW

MODULAR PK 70/40 PCGBI

MODULAR PK 70/40 PCGBI

Plinski šporet sa 2 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x730x870 mm

Snaga: 9,2 kW

MODULAR PK 70/80 PCGBI-T

MODULAR PK 70/80 PCGBI-T

Plinski šporet sa 4 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x250 mm

Snaga: 18,4 kW

MODULAR PK 70/80 PCGBI

MODULAR PK 70/80 PCGBI

Plinski šporet sa 4 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x870 mm

Snaga: 18,4 kW

MODULAR PK 70/80 PCGBI-P

MODULAR PK 70/80 PCGBI-P

Plinski šporet sa 4 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x870 mm

Snaga: 18,4 kW

MODULAR PK 70/120 PCGBI-T

MODULAR PK 70/120 PCGBI-T

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x250 mm

Snaga: 25,8 kW

MODULAR PK 70/120 PCGBI

MODULAR PK 70/120 PCGBI

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 25,8 kW

MODULAR PK 70/120 PCGBI-P

MODULAR PK 70/120 PCGBI-P

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 25,8 kW

MODULAR PK 70/80 CFGBI

MODULAR PK 70/80 CFGBI

Plinski šporet sa 4 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x870 mm

Snaga: 25,8 kW

MODULAR PK 70/120 CFGBI

MODULAR PK 70/120 CFGBI

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 33,8 kW

MODULAR PK 70/120 CFGGBI

MODULAR PK 70/120 CFGGBI

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 35,8 kW

MODULAR PK 70/80 CFGEBI

MODULAR PK 70/80 CFGEBI

Plinski šporet sa 4 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x870 mm

Priključna snaga gorionika: 18,4 kW

Priključna snaga rerne: 6 kW

MODULAR PK 70/120 CFGEBI

MODULAR PK 70/120 CFGEBI

Plinski šporet sa 6 gorionika

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 1200x730x870 mm

Snaga: 25,8 kW