Kuhinjska oprema

Praktika linija 700:
šporeti električni

MODULAR PK 70/40 PCEQ-T

MODULAR PK 70/40 PCEQ-T

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x730x250 mm

Snaga: 5,2 kW

MODULAR PK 70/40 PCEQ

MODULAR PK 70/40 PCEQ

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x730x870 mm

Snaga: 5,2 kW

MODULAR PK 70/40 PCEQ-P

MODULAR PK 70/40 PCEQ-P

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x730x870 mm

Snaga: 5,2 kW

 

MODULAR PK 70/80 PCEQ

MODULAR PK 70/80 PCEQ

Električni šporet 

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x870 mm

Snaga: 10,4 kW

MODULAR PK 70/80 PCEQ-P

MODULAR PK 70/80 PCEQ-P

Električni šporet 

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x870 mm

Snaga: 10,4 kW

MODULAR PK 70/80 PCEQ-T

MODULAR PK 70/80 PCEQ-T

Električni šporet 

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x250 mm

Snaga: 10,4 kW

MODULAR PK 70/80 CFEQ

MODULAR PK 70/80 CFEQ

Električni šporet 

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x730x870 mm

Snaga: 16,4 kW