Kuhinjska oprema

Emotion linija 900:
šporeti električni

MODULAR EM 90/40 PCER

MODULAR EM 90/40 PCER

Električni šporet na otvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm

Snaga: 8 kW

MODULAR EM 90/40 PCER-P

MODULAR EM 90/40 PCER-P

Električni šporet na zatvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm

Snaga: 8 kW

MODULAR EM 90/40 PCER-T

MODULAR EM 90/40 PCER-T

Električni šporet bez postolja

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x250 mm

Snaga: 8 kW

MODULAR EM 90/40 PCES-T SIMPLE

MODULAR EM 90/40 PCES-T SIMPLE

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x250 mm
Snaga: 7 kW

MODULAR EM 90/40 PCE-T EXTREME

MODULAR EM 90/40 PCE-T EXTREME

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x250 mm

Snaga: 8 kW

MODULAR EM 90/40 PCES SIMPLE

MODULAR EM 90/40 PCES SIMPLE

Električni šporet na otvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm

Snaga: 7 kW

MODULAR EM 90/40 PCE EXTREME

MODULAR EM 90/40 PCE  EXTREME

Električni šporet na otvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm

Snaga: 8 kW

MODULAR EM 90/40 PCES-P SIMPLE

MODULAR EM 90/40 PCES-P SIMPLE

Električni šporet na zatvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm

Snaga: 7 kW

MODULAR EM 90/40 PCE-P EXTREME

MODULAR EM 90/40 PCE-P  EXTREME

Električni šporet na zatvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 400x900x870 mm

Snaga: 8 kW

MODULAR EM 90/80 PCES-T SIMPLE

MODULAR EM 90/80 PCES-T SIMPLE

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x250 mm

Snaga: 14 kW

MODULAR EM 90/80 PCE-T EXTREME

MODULAR EM 90/80 PCE-T EXTREME

Električni šporet

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x250 mm

Snaga: 16 kW

MODULAR EM 90/80 PCES SIMPLE

MODULAR EM 90/80 PCES SIMPLE

Električni šporet na otvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm

Snaga: 14 kW

MODULAR EM 90/80 PCE EXTREME

MODULAR EM 90/80 PCE EXTREME

Električni šporet na otvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x250 mm

Snaga: 16 kW

MODULAR EM 90/80 PCES-P SIMPLE

MODULAR EM 90/80 PCES-P SIMPLE

Električni šporet na zatvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm

Snaga: 14 kW

MODULAR EM 90/80 PCE-P EXTREME

MODULAR EM 90/80 PCE-P EXTREME

Električni šporet na zatvorenom postolju

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x250 mm

Snaga: 16 kW

MODULAR EM 90/80 CFES SIMPLE

MODULAR EM 90/80 CFES SIMPLE

Električni šporet se rernom

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x870 mm

Snaga: 20 kW

MODULAR EM 90/80 CFE EXTREME

MODULAR EM 90/80 CFE EXTREME

Električni šporet sa rernom

Tehničke karakteristike:

Dimenzija: 800x900x250 mm

Snaga: 16 kW